مقاله, تحقیق, پایان نامه

بروزترین وبسایت دانلود مقاله, تحقیق, پایان نامه

مقاله, تحقیق, پایان نامه

بروزترین وبسایت دانلود مقاله, تحقیق, پایان نامه

۶ مطلب با موضوع «دانلود تحقیق رایگان :: رشته حسابداری صنعتی» ثبت شده است


سیستم

سیستم حسابداری شهرداری ها

مقدمه:

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.
و……

فهرست مطالب:
مقدمه:
روش حسـابداری
روش نگهـداری حسـاب
حسـاب اختصـاصـی
بـودجـه :
تهیـه و تنظیـم بودجه :
تصویب بودجه :
اجـرای بودجـه :
تفــریغ‎ بودجـه :
طبقـه بندی بودجـه:
فصـل دوم
تعــاریف :
حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار):
مطالبـات از حسـاب مخصـوص :
مازادبودجه :
درآمدها :
حسابهای انتظامی دارایی های ثابت:
صنـدوق :
پیش پرداخت و علی الحسـاب :
تنخواه گـردان حسابداری :
پرداخت سایر هزینه ها
تنخواه گردان پرداخت :
تأمین اعتبار:
فصـل سـوم
طبقه بندی عملیات :
طبقه بندی هزینه هــا
انــواع درآمد:
طریقه ثبت عملیات مالی درآمدها در دفاتر :
وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار:
طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری:

……………………..
ادامه مطلب در دانلود فایل قابل مشاهده است
………………………….
برای دانلود فایل بر روی لینک خرید آنلاین کلیک کنید
…………………………..

نوع فایل: ((ورد-word-doc-dox))

تعداد صفحات: ۳۵ صفحه

حجم فایل: ۵۰ کیلوبایت

قیمت: رایگان
…………………………
برای دانلود بر روی لینک خرید آنلاین کلیک کنید

1
قیمت: رایگان
خرید آنلاین

دیگر مطالب سایت....👇👇👇👇👇

کانال ویژه پایان نامه