مقاله, تحقیق, پایان نامه

بروزترین وبسایت دانلود مقاله, تحقیق, پایان نامه

مقاله, تحقیق, پایان نامه

بروزترین وبسایت دانلود مقاله, تحقیق, پایان نامه

۹ مطلب با موضوع «دانلود پایان نامه فروشی :: رشته مدیریت» ثبت شده است


مبانی

مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا

پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده : مساله و سرنوشت آن
دموکراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریکا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموکراسی در این نقاط شد و یکی از مهمترین دلایل اضمحلال حکومتهای غیر دموکراتیک بود . پرسش اصلی پایان نامه این است که ۱- چرا فرآیند دموکراتیک در کشورهای اروپایی سریع تر از از کشورهای آسیایی از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول این است که چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت چندی در قوام دموکراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریکا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .
در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار کشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در ۱۹۷۰ از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموکراسی در اروپای غربی و آمریکا به شمار می آید .
در این پایان نامه فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفت? غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد . در این پژوهش اثبات شد که دموکراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب کشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنکه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است
و…..

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
۱-۱ بیان مساله
۲-۱ ضرورت انجام تحقیق
۳-۱ اهداف پژوهش
۱-۳-۱ اهداف کلی
۲-۳-۱ اهداف جزئی
۴-۱ محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق
۵-۱ پیشین? تحقیق
۶-۱ کلید واژه‌ها
۱-۶-۱  دموکراسی
۲-۶-۱  اقتدارگرایی
۳-۶-۱  جهانی شدن
۷-۱ موج جدید دموکراسی
۸-۱ پرسش اصلی
۱-۸-۱  پرسشهای فرعی
۹-۱ روش تحقیق
۱۰-۱ روش گردآوری اطلاعات
۱۱-۱ چارچوب نظری تحقیق
۱-۱۱-۱ نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)
۲-۱۱-۱ نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس
۱۲-۱ چارچوب نظری محقق
۱۳-۱ نمودار

(فصل دوم)
بخش اول
۱-۲ دموکراسی چیست
۲-۲ مبانی حکومت دموکراتیک
۱-۲-۲ حقوق مدنی
۲-۲-۲ اصل نمایندگی
۳-۲-۲ حکومت جمهوری
۴-۲-۲ تفکیک قوا
۵-۲-۲ نظارت قوا بر یکدیگر
۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاریسم
۷-۲-۲ ساختار پارلمان
۸-۲-۲ دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی
۹-۲-۲ فرآیند تشکیل دولت
۱۰-۲-۲ کابینه دولت
۱۱-۲-۲ تشکیل ائتلاف
۱۲-۲-۲ اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها
۱۳-۲-۲ مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی
۳-۲مبانی حکومت اقتدارگرا
۱-۳-۲ اقتدار
۲-۳-۲ منابع اقتدار
۳-۳-۲ ضمانت اجرای اقتدار
۴-۳-۲ ویژگیهای اقتدار
۵-۳-۲ اقتدارگرایی
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک
۴-۲  هانا آرنت (توتالیتاریسم)
۵-۲   لینتز (اقتدارگرایی)
نظریه های حکومتهای دموکراتیک
۶-۲  پوپر (دموکراسی)
۷-۲ دوتوکویل (دموکراسی)
نتیجه گیری

(فصل سوم)
۱-۳  مقدمه
۲-۳ تعریف جهانی شدن
۳-۳ شاخصهای جهانی شدن
۴-۳ نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی
۱-۴-۳ رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی
۲-۴-۳ رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی
۳-۴-۳ رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی
۵-۳  محرکهای دموکراتیزاسیون
۱-۵-۳ توسعه اقتصادی
۲-۵-۳ عملکرد (اقتصادی)
۳-۵-۳ نقش کلیسایی کاتولیک
۴-۵-۳ تغییر هنجارهای بین المللی
۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی
۷-۳ تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا
جمع بندی

(فصل چهارم)
تحقق دموکراسی
۱-۴ درآمدی بر دموکراسی
۲-۴ محدوده های تحقق دموکراسی
جمع بندی
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران
۱-۵ دموکراسی د رخاورمیانه
۲-۵ دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی
۳-۵ دموکراسی د رخاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر
۴-۵ ریشه‌های اقتصادی دموکراسی
۵-۵ تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران
جمع بندی

(فصل ششم)
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات
۱-۶ نتیجه گیری نهائی
۲-۶ دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا
۳-۶ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها
۴-۶ پیشنهادات
منابع:
……………………..
ادامه مطلب در دانلود فایل قابل مشاهده است
………………………….
برای دانلود فایل بر روی لینک خرید آنلاین کلیک کنید
…………………………..

نوع فایل: ((ورد-word-doc-dox))

تعداد صفحات: ۹۲ صفحه

حجم فایل: ۳۰۰ کیلوبایت

قیمت: ۷۰۰۰ تومان
…………………………
برای دانلود بر روی لینک خرید  آنلاین کلیک کنید

1
قیمت: 7000
خرید آنلاین

دیگر مطالب سایت....👇👇👇👇👇

کانال ویژه پایان نامه