مقاله, تحقیق, پایان نامه

بروزترین وبسایت دانلود مقاله, تحقیق, پایان نامه

مقاله, تحقیق, پایان نامه

بروزترین وبسایت دانلود مقاله, تحقیق, پایان نامه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کبالت» ثبت شده است

معرفی محصول:

به نام خدا
آموزش کاربردی قطعا ت فایبرگلاس
دراین فایل آموزشی شما به صورت کاربردی باانواع ترکها وشکستگیهای فایبرگلاس آشنا شده وروش تعمیر را نیز میاموزید

شمادراین فایل آموزشی مواردزیرراخواهیدآموخت

پلاستیک تقویت شده یافایبرگلاس جیست
ویژگیهای فایبرگلاس
الیاف شیشه
رزینهای پلاستیکی
قطعات فایبرگلاس چگونه ساخته میشود
انواع آسیبهای فایبرگلاس
آسیب سطحی شامل:
خراشهای سطحی
ترکهای سطحی
شیارها
آسیبهای ساختاری شامل:
ترکهای مویی
شکستگیهاشامل:
شکستگیهای کوچک باانحنای ساده
شکستگیهای بزرگ باانحنای ساده
شکستگیهایی که بخش زیرین قابل دسترسی نیست
شکستگیهاروی انحنای مرکب
سوراخها
آمادگی برای تعمیرات فایبرگلاس

مواد-ابزاروملاحظات ایمنی
جعبه یا کیت تعمیرات
نسبت اندازه هاباوزن فایبرگلاس سوزنی
رزین پلی استروسخت کننده
افزودنیهای رزین (پرکننده یاغلیظ کننده)
چسب اپوکسی وسخت کننده
ابزاروموادموردنیاز
پیشنهادهایی برای نگهداری بهترمواد
ایمنی درکارکردن با مواد
روش محافظت ازپوست چشم دستگاه تنفس
آموزش تعمیرآسیبهای سطحی
پرسش وپاسخ
آموزش تعمیرات ساختاری
روش تهیه وصله تقویت کننده
آموزش تعمیرشکستگیهایی که پشت کار دردسترس نیست
آموزش تعمیرشکستگیهایی که روی انحنای مرکب قراردارند
پرسش وپاسخ که نوعی خودآزمایی اس وسئوالاتی را مطرح وپاسخ را نیز قید نموده است
جدول تبدیل واحدهاکه روشتبدیل واحدهای طولی وزنی به یکدیگر راآموزش داده مانندتبدیل سانتی متربه اینچ یا پوند به گرم
این آموزش درسی وسه صفحه ارائه گردیده وبافرمت پی دی اف وبرای درک بهتر مطالب از عکس هم استفاده شده است
 


آموزش کاربردی تعمیر قطعات فایبرگلاس      آموزش کاربردی تعمیر قطعات فایبرگلاس      آموزش کاربردی تعمیر قطعات فایبرگلاس

برای مشاهده محصول و توضیحات بیشتر ازلینک زیر استفاده نمایید

www.masbi1.ir?rgm=ramazan&p_id=7959دیگر مطالب سایت....👇👇👇👇👇

کانال ویژه پایان نامه